НИИ ФХП БГУ

Research Institute for Physical Chemical Problems
of the Belarusian State University

Persons


Antonava  Zoya

Artemyev Mikhail

Bildiukevich Tatiana

Bogdanova Valentina


Bokshits Uliia

Butovskaia Galina

Butrim Sergei

Cherniavskii Evgenii

Degtyarik Mikhail

Edimecheva Irina

Egorov Vladimir

Faletrov Yaroslav

Gaevskaya Tatsiana


Gaponik Liudmila

Golub Natalia

Gurin Valerii

Grigoriev Yuri


Grynshpan Dzmitry


Ivanovskaia Mariia

Ivashkevich Ludmila

Kobets Olga

Kostiuk Sergei

Kruk Vladimir

Krul Leonid

Ksendzova Galina

Lisovskaia Aleksandra

Liakhov Aleksei

Maksimuk Yuri

Maltanava Hanna

Voitekhovich Sergei


Tratsiak Yauhen

Ragoisha Genady

Shiman Dmitriy

Vasilenko Irina
Просмотров: 2763